ViA15
Arnhem / Nijmegen

Met het project ViA15 willen Rijk en regio het wegennet versterken, zodat de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid ervan verbeteren. Het wegennet in de regio Arnhem РNijmegen moet weer passen bij het nationaal en regionaal verkeers- en vervoersbeleid. Een sterker wegennetwerk verbetert het (internationaal) concurrerend vestigingsklimaat. Ook draagt het bij aan een ruimtelijk economisch vitale regio Arnhem РNijmegen. Daarbij moet goed naar de toekomst worden gekeken en rekening worden gehouden met de leefomgeving. Een oplossing moet langere tijd mee kunnen en ook een ontruiming van het gebied in geval van dreigend hoogwater verbeteren.

Obbe Wassenaar heeft het project in een vroege fase geadviseerd bij de Inkoopstrategie en keuze contractvorm. Dit gelet op de opgave van het project en daarbij ook de Tol-inning.

Op welke wijze kan een vroege marktbetrokkenheid de ambities van het project helpen realiseren? Hiertoe was hij onder meer betrokken bij een Marktconsultatie over juiste scope en moment van marktbenadering?