Textielsorteercentrum

Circulus-Berkel

 

 

 

 

Sinds januari 2015 zamelt Circulus-Berkel al het textiel binnen de acht deelnemende gemeenten (gemeente Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen) van het Circulus-Berkel verzorgingsgebied in. Jaarlijks wordt een bruto volume van circa 1900 ton ingezameld (inclusief circa 10% vervuiling) via (ondergrondse) verzamelcontainers.

In de huidige constructie worden beide textielstromen direct vermarkt. Circulus-Berkel heeft hierbij geen inzicht in de afzetmarkt van het textiel. Om deze reden heeft Circulus-Berkel, namens de deelnemende gemeenten, in 2016 de mogelijkheden voor de realisatie van een regionaal textielsorteercentrum onderzocht. Via de realisatie van een regionaal sorteercentrum wil Circulus-Berkel meer zicht krijgen op de samenstelling en de kwaliteit van het ingezamelde textiel en de afzetmarkt van het textiel. Circulus-Berkel wil namens de gemeenten meer inzicht en garanties dat de verwerking van het textiel voldoet aan maatschappelijk verantwoorde standaarden. Door het plaatsen van een textielsorteercentrum binnen de regio kan bovendien ook werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Obbe Wassenaar verzorgt vanuit Samen7 samen met de Rebelgroup de vormgeving van de mini-concurrentiegerichte dialoog en de samenwerkingsoverereenkomst voor dit project.