Smart Lighting

Gemeente Eindhoven

 

 

 

 

De gemeente Eindhoven is op zoek naar een partner die de komende jaren de stad als proeftuin wil inzetten voor de ontwikkeling van slimme lichttoepassingen in de openbare ruimte. Daarvoor is de gemeente een Europese aanbesteding gestart in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog.
De aanbesteding komt voort uit de bestuurlijk vastgestelde ‘Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030’. Daarbij heeft de gemeente een duidelijke ambitie voor ogen: verlichting in de openbare ruimte op dusdanig vernieuwende wijze inzetten, dat het bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de stad.

Angle of View heeft, in Samenwerking met PPS Support en Keijbus, het projectteam getraind voor de dialoogfase van deze concurrentiegerichte dialoog. Daarnaast begeleidt Angle of View samen met Keijbus, het team bij de dialoogvoering en de evaluatie van de dialoog.