Samenwerkings-
overeenkomst
Ingenieursdiensten

Gemeente Amsterdam

 

 

 

 

Amsterdam is populair en groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil deze groei mogelijk maken en tegelijk een gezonde en bestendige stad te blijven, als de druk op de woningmarkt te verlichten. Daarom is in het actieplan Woningbouw de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen / de ring, mogelijk te maken; grotendeels door nieuwbouw en voor een gedeelte door transformatie. Op welke plekken dit zou kunnen gebeuren staat in Koers 2025, een stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties.

Deze grote opgave kan niet zonder gevolgen blijven voor het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Deze ambitie is niet, zonder enige aanpassing, met de huidige bezetting te realiseren. Het Ingenieursbureau voorziet dat zij meer op regie zal gaan sturen en marktpartijen nodig heeft om de opgave daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het Ingenieursbureau beseft dat dit een aanpassing van haar werkwijze vergt. Zij kan dit niet alleen en zoekt daarom een Samenwerkingspartner.

Angle of View verzorgt met Samen7 hiervoor het contractmanagement. Dit betekent dat zij de Inkoopstrategie, de uitvraag op stelt en de aanbesteding begeleidt.