Rotterdamsebaan
Den Haag

De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van de stad. Een van de projecten daarvan is de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag.

De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg. Vervolgens verdwijnt de weg bij het huidige parkeerterrein van familiepark Drievliet onder de grond. De tunnel loopt onder de Westvlietweg, de archeologische vindplaats Forum Hadriani en de Binckhorst-haven door. In de Binckhorst komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond bij de Zonweg. Via de Binckhorstlaan sluit de weg aan op de Neherkade. Ook zijn er aansluitingen met de Lekstraat, de Plutostraat en de nieuw aan te leggen Spoorboogweg.

Om de aanleg van de Rotterdamsebaan mogelijk te maken zijn diverse voorbereidende werkzaamheden nodig. Angle of View maakte de aanbestedingsstrategie voor deze werkzaamheden en heeft de daaruit voortvloeiende aanbestedingen begeleid (inclusief de daarvoor benodigde docuementen).

Meer informatie over het project Rotterdamsebaan