Raad van Arbitrage
voor de Bouw

 

De Raad van Arbitrage is een onafhankelijke stichting met het statutaire doel recht te spreken in bouwgeschillen. De leden-deskundige van het College van Arbiters van de RvA worden met name geselecteerd op grond van hun in de praktijk bewezen kwaliteiten op bouwgebied. De leden-jurist zijn vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht.

 Obbe Wassenaar heeft deze arbitrale colleges ondersteund bij het tot stand brengen van een juridisch juist oordeel. Dit betekent dat hij voorafgaande aan de mondelinge behandeling het geschil in kaart brengt. Met name welke informatie nog nodig is voor een goed oordeel. Tijdens de behandeling assisteert de secretaris de arbiters bij het juiste verloop van de mondelinge behandeling en tenslotte is hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arbitrale vonnis.

Op dit moment wordt hij ingeschakeld voor het uitvoeren van plaatsopnemingen. Met een plaatsopneming legt een arbitraal college samen met de secretaris de feitelijke toestand van een bouwwerk op een juridisch sluitende manier vast.