InnovA58

Het Brabants bedrijfsleven, verenigd in de Stichting Zuidnet A58, heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk was om eerder dan na 2020 te investeren in de A58. Hiervoor is een integraal businessplan en financieel plan opgesteld. Mede naar aanleiding hiervan heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant in september 2012 ingestemd met het dekken van de kosten en dragen van de risico’s van de voorfinanciering van dit project.

 Hiermee kent het project in zijn samenwerkingsvorm al een vroege marktbetrokkenheid. Obbe Wassenaar heeft het project geadviseerd bij de juiste vraag aan de markt, gelet op budget- en versnellingsopgave en daarover ook op verschillende wijzen een marktconsultaties georganiseerd voor het project.

Meer informatie over het project op InnovA58.nl.