Hoogwater-
beschermingsprogramma

Waterschap Peel en Maasvallei

 

 

 

 

 

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) is hard aan het werk om de hoogwaterbescherming in haar beheersgebied op orde te brengen. Dit bereiken we door de tijdelijke Maaskades, die als noodvoorzieningen zijn aangelegd na de hoogwaters van 1993 en 1995, te versterken of te vervangen door volwaardige waterkeringen die voldoen aan de eisen van de Waterwet. Waar nodig worden dijktrajecten verlengd of nieuwe keringen aangelegd om dijkringen te sluiten.

Obbe Wassenaar is als adviseur contractmanagement verantwoordelijk voor de totstandkoming van de inkoopstrategie en de modellen voor het gehele programma. Dit betreft meerdere werkenprojecten, alsmede één of meerdere ingenieursdiensten.