Expertteam Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

 

 

 

De Expertpool MVI voor decentrale overheden vormt onderdeel van het interdepartementale plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De uitvoering is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo.

Er liggen veel kansen voor MVI in het hele inkoopproces: vanaf het formuleren van algemeen duurzaamheidsbeleid en inkoopbeleid tot en met de uitvoeringsfase en contractbeheer van afzonderlijke aanbestedingen. De adviseurs van de expertpool helpen overheden met korte adviestrajecten (1 tot 5 dagen) op weg.