Afsluitdijk

 

 

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. In 2006 is de Afsluitdijk getoetst aan de norm voor waterveiligheid. Toen bleek dat er verbeteringen nodig zijn om het achterland ook in de toekomst veilig te houden. Over de hele lengte krijgt de Afsluitdijk een sterkere toplaag, de zogenaamde overslagbestendige dijk. Ook versterkt Rijkswaterstaat de spui- en schutsluizen. Met deze verbeteringen biedt de Afsluitdijk tot halverwege deze eeuw bescherming tegen hoogwater. Ook vergroten we de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk door het plaatsen van pompen in enkele spuikokers van het spuicomplex bij Den Oever.
Obbe Wassenaar was betrokken bij de Markconsultatie over de contractvorm en heeft geadviseerd over de relatie tussen het aanbesteding- en het planproces bij dit project.