Havenontwikkeling

Gemeente Waalwijk

 

 

 

De gemeente Waalwijk wil investeren in de bereikbaarheid over het water, zodat ook in de toekomst de gemeente een logistieke “hotspot” blijft en de regionale economie gestimuleerd wordt. Recent heeft de gemeenteraad van Waalwijk besloten om (i) te starten met de voorbereidingen voor de renovatie van de bestaande sluis en (ii) de optie om een oostelijke insteekhaven aan te leggen verder uit te werken.

Obbe Wassenaar heeft via PPS Support de gemeente Waalwijk geholpen bij de keuze voor de contractkeuze voor dit project, bij de keuze voor een passende contractvorm en de inrichting van de Concurrentiegerichte Dialoog door toepassing van de Roadmap. Daarnaast is hij bij het project betrokken voor second opinions en documentreviews. Tevens is hij voorzitter geweest van het dialoogteam.

Helaas is het project uiteindelijk niet als PPS uitgevoerd, omdat tijdens de concurrentiegerichte dialoog is gebleken dat de van tevoren bedachte meerwaarde voor een PPS niet werd gerealiseerd.