Renovatie Koningstunnel

Den Haag

 

 

 

 

De Koningstunnel die in 2000 in gebruik is genomen, is toe aan een grote renovatie. Deze renovatie is nodig om de tunnel te laten voldoen aan nieuwe eisen voor tunnelveiligheid. Ook heeft de tunnel na ruim 15 jaar dagelijks gebruik grootschalig onderhoud nodig. De werkzaamheden beginnen in 2019.

Om de Koningstunnel te laten voldoen aan de nieuwe eisen, worden in 2019 de bestaande installaties in de tunnel compleet vernieuwd en uitgebreid. Ook op de wegen die naar de Koningstunnel leiden, worden installaties vernieuwd en aangebracht. In totaal gaat het om meer dan 40 verschillende soorten installaties. Denk hierbij aan de verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera’s, noodtelefoons en vuilwaterpompen. Doordat er meer installaties nodig zijn dan nu en de installaties lokaal bediend moeten kunnen worden, is er meer ruimte nodig in het dienstgebouw. Dit gebouw, dat onder het Prins Bernhardviaduct staat, wordt daarom groter gemaakt.
Het project wordt aanbesteed door middel van een vereenvoudigde concurrentiegerichte dialoog.
Obbe Wassenaar heeft zowel vanuit Angle of View als Samen7, geadviseerd bij de vereenvoudiging van de concurrentiegerichte dialoog, de Selectie- en de Dialoogleidraad geschreven en ondersteunt de verschillende dialoogprocessen.