Inland Waterways Transport Project

Sri Lanka

 

 

 

 

Megapolis project Colombo.Sri Lanka

De regering van Sri Lanka heeft ambitieuze plannen met haar hoofdstad Colombo. Ambitieuze plannen om gebruik te maken van de strategisch ligging van deze stad in Azië, met goed opgeleide inwoners en zoals zij het zelf zeggen: ‘a clean and verdant environment, modern cosmopolitan values, stable democratic governance, and mature investor-friendly structures.’

Om dit te bevorderen heeft zij haar ambitie vastgelegd een roadmap die de ontwikkeling van de stand in harmonie met de omgeving en de natuur mogelijk moet maken. Uitvoering vindt plaats in het Megapolis Project.

Inland Waterways Transport Project (IWT-project)

Onderdeel van de realisatie van de roadmap is de verbetering van het openbaar vervoer. Het dagelijks verkeer in de hoofdstad staat namelijk vrijwel structureel vast. Daarbij wordt op dit moment een aanbesteding voorbereid voor een PPS-contract voor vervoer over de – deels nog door Nederlanders gemaakte – vaarwegen.

Government 2 Government

In het kader van een government to government samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Sri Lanka maakt een klein team vanuit Rijkswaterstaat deel uit van het projecteam van het IWT-project. Doel hiervan is om de Nederlandse PPS-kennis en kennis van de concurrentiegerichte dialoog in dit project in te brengen, zodanig dat Sri Lanka een eventueel volgend project zelf kan vormgeven en aanbesteden.

Vanuit zijn part-time dienstverband bij Rijkswaterstaat helpt Obbe Wassenaar met de juridische vormgeving van het project, schrijft mee aan de Selectieleidraad, de Dialoog-en inschrijvingsleidraad en geeft hij de PPS-overeenkomst vorm. Daarnaast zal hij de opleiding van het Dialoogteam verzorgen en het team coachen tijdens de dialoog.