Aanbesteden

Ambitie

Je wil als opdrachtgever iets bereiken. Jouw project moet iets moois, een succes worden. Hoe beter je dit weet te formuleren hoe groter de kans dat het ook lukt. Maar dat is niet altijd makkelijk. Obbe helpt bij het scherp krijgen van jouw projectdoelstellingen.

Als opdrachtgever wil je met je voor je project de beste partij met de meest optimale oplossing. De partijen willen de gelegenheid krijgen om zich in een aanbesteding te onderscheiden en hun meerwaarde zichtbaar te maken. Dat bereik je met een goede uitvraag. 

 

Samenwerkingspartner

Strategie

De beste gunningscriteria, goede contractvorm en een aanbesteding waarmee de samenwerking eigenlijk al start. Een goede inpassing van de marktbenadering in de rest van de processen binnen je project. Wat is het beste moment om de marktbenadering te starten?

Niet alleen de strategie, maar juist de uitvoering van de aanbesteding bepaalt het succes. Het team dat de aanbesteding gaat uitvoeren moet klaar staan. Weten wat hen te doen staat. Zeker in intensieve procedures als een Concurrentiegerichte dialoog of een Pre-Commercial Procurement. Om dat te kunnen bewerkstelligen organiseert Obbe team Kick-offs en dialoogtrainingen en coacht Obbe het team.

Een succesvolle aanbesteding

Roadmap aanbesteden

Ervaring leert dat een goede voorbereiding en inrichting van de aanbesteding helpt om tot een goed resultaat te komen. Zeker bij een concurrentiegerichte dialoog waarbij meerdere processen parallel worden uitgevoerd (dialoogvoering, vraag- en antwoord, contractvorming), moet je niet afgeleid worden doordat het geheel niet soepel loopt. Niet soepel loopt omdat er cruciale stukken ontbreken of omdat discussies te laat gevoerd worden.

Om deze reden werkt Obbe met een Roadmap. In een of meerdere workshops maakt het projectteam voor zichzelf inzichtelijke welke stappen leiden tot een succesvolle gunning van het project aan een samenwerkingspartner.

Roadmap; Aanbesteden; Concurrentiegerichte Dialoog

Roadmap om projectteams te helpen bij de ideale indeling van het aanbestedingsproces

Simulatie concurrentiegerichte dialoog

We leven steeds meer in een tijd dat de overheid voor de maatschappelijke opgaven in samenwerking met haar omgeving een oplossing zoekt. Bij voorkeur een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Dat betekent zoeken naar samenwerkingsverbanden, ook met de marktpartijen met wie de overheid voor de realisatie van haar doelen contracten sluit. Om deze samenwerking tot stand te brengen worden aanbestedingen steeds vaker in de vorm van een Concurrentiegerichte Dialoog gehouden.

Voor het houden van een succesvolle Concurrentiegerichte Dialoog moet je rekening houden met een aantal aandachtspunten, zoals transparantie, gelijke behandeling en geheimhouding. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk?

Om antwoord te geven op deze vraag is er een simulatie ontwikkeld, zodat u beter voorbereid bent om een aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog te houden. Obbe organiseert deze simulatie samen met P3Nomads.

Voor meer informatie: www.dialogeren.eu